A început selecția membrilor în Consiliul de Administrație la „Șopa Șelimbăr”

A început procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății „Șopa Șelimbăr”. Persoanele interesată trebuie să țină cont de o serie de condiții și criterii, printre care să aibă cunoștințe despre aspectele specifice unei societăți publice și să nu fie membri a mai mult de trei CA-uri.

În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comuna Șelimbăr, cu sediul in Selimbar, judetul Sibiu, str. Mihai Viteazu nr. 197, cod postal 557260, site https://primariaselimbar.ro/, anunță organizarea procedurii de selecţie pentru trei posturi de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii „Șopa Șelimbăr” SRL.

Persoanele selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii:

 1. Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;
 2. să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus
 3. să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2)).
 4. să aibă cunoştinţe referitoare la aspectele specifice activităţii unei societăţi publice;
 5. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict cu societatea ”Șopa Șelimbăr” SRL sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate;
 6. să nu fie membri ai mai mult de trei Consilii de Administraţie la întreprinderi publice, luându-se în calcul şi postul pe care îl vor ocupa, dacă va fi cazul, în Consiliul de Administraţie al societăţii ”Șopa Șelimbăr” SRL;
 7. să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 80-90 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese.
 8. stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează;
 9. cazier judiciar şi cazier fiscal fără incidente incompatibile cu calitatea de administrator.
 10. nu va fi numit administrator persoana împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii în baza Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, timp de 10 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii;
 11. nu vor fi numiți administratori candidații care, personal, rudele, soții, afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv sunt în același timp asociați în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil sau cu care societatea este în relații comerciale directe.

În cadrul procedurii de selecție se vor avea în vedere criteriile de evaluare publicate pe    site-ul Primăriei Comunei Șelimbăr https://primariaselimbar.ro.

Candidații vor fi selectați astfel încât se vor respecta următoarele cerințe imperative privind componența Consiliului:

 1. a) nu poate fi selectat/numit administrator mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 2. b) Consiliul de Administrație va avea trei membri, dintre care cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiențăîn domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 3. c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de desfășurare a selecției și alte detalii sunt disponibile pe site-ul Primăriei Comunei Șelimbăr https://primariaselimbar.ro.

Primește știrile in timp real

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.